POLITYKA PRYWATNOŚCI

CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ VITNESS ANNA CHMIELEWSKA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Anna Chmielewska prowadząca działalność gospodarczą CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ VITNESS ANNA CHMIELEWSKA Tomaszowice-Kolonia 117 NIP: 7132947208 , informuje o zasadach oraz przysługujących klientom firmy prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Poniższe zasady wchodzą w życie od 25 maja 2018 roku.

Przetwarzanie danych

Ważne: korzystając ze strony www.annachmielewska.pl i/lub przekazując mi jakiekolwiek dane osobowe, Pani/Pan udziela wyraźnej zgody na to, że przekazane dane mogą być przeze mnie przetwarzane w sposób oraz dla celów opisanych w poniższej polityce prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi danych osobowych.

Anna Chmielewska prowadząca działalność gospodarczą CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ VITNESS ANNA CHMIELEWSKA Tomaszowice-Kolonia 117 NIP: 7132947208 jest Administratorem Danych Osobowych pacjentów. To znaczy, że odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami. Dane te przetwarzane są wyłącznie do celów dla których zostały podane przez pacjenta. Pacjent w każdej chwili ma prawo wglądu do nich, a także możliwość ich poprawienia lub usunięcia z bazy za pośrednictwem kontaktu z Administratorem Danych Osobowych.

Jakie dane przetwarzam?

Imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, e-mail, numer telefonu, informacje na temat stanu zdrowia, wyniki laboratoryjnych badań diagnostycznych, wyniki analizy składu i masy ciała, pomiary antropometryczne, upodobania żywieniowo-kulinarne, informacje o stylu życia itd.

Cel przetwarzania

Dane są przetwarzane w celu udzielenia edukacji żywieniowej i porad dietetycznych, a także podczas przeprowadzenia wywiadu dietetycznego oraz przygotowania jadłospisu i wysyłania gotowego jadłospisu drogą mailową. Dane mogą być przetwarzane również w trakcie wizyt kontrolnych.

Są one przetwarzane za dobrowolną zgodą pacjenta, który wyraża ją akceptując poniższy regulamin podczas procesu zamawiania diety online. Zgoda na przetwarzanie danych następuje po przeczytaniu Polityki prywatności i/lub Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, dostępnych na stronie www.annachmielewska.pl. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia poprawne ułożenie jadłospisu i udzielenie porady dietetycznej.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw, abym przetwarzała Pani/Pana dane, może Pani/Pan żądać, abym je usunęła),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/Pan żądać, abym ograniczyła przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinna Pani/powinien Pan wskazać nam Pani/Pana szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestanę przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przeze mnie danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (ma Pani/Pan prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pani/Pan nam dostarczył na podstawie Pani/Pana zgody. Może mi Pani/Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw proszę skierować swoje żądanie pod adres e-mail dietetyk@annachmielewska.pl Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będę musiała odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych i danych wrażliwych

Podstawę stanowi podpisanie Zgodny na Przetwarzanie Danych Osobowych i Danych Wrażliwych w celu i zakresie niezbędnym do ustalenia postępowania dietetycznego:

 • w formie elektronicznej w przypadku kontaktu online i/lub jeśli taka jest wola pacjenta

Udostępnianie danych klientów do przetwarzania innym podmiotom

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, udostępniam dane klientów do przetwarzania tylko tym podmiotom, które są do tego celu niezbędne. Każdy klient ma prawo do wglądu do pełnej listy podmiotów, którym dane klientów są udostępniane. Wszystkie podmioty mają siedziby w Unii Europejskiej i każde z nich są niezbędne do płynnej działalności firmy, zarówno od strony technicznej, jak i prawnej.

Czas przechowywania danych

Dane mogą być przechowywane w terminie do 10 lat od momentu ich otrzymania.

Osoby pracujące w poradni upoważnione do przetwarzania danych

Firma prowadzi działalność jednoosobową.

System bezpieczeństwa

 • Dane osobowe w wersji elektronicznej przechowywane w folderze,
 • są zabezpieczone hasłem do komputera i laptopa.
 • Dane osobowe w wersji papierowej gromadzone są w segregatorze w zamykanej szafie, bez dostępu osób trzecich.

Ryzyko wycieku danych

Ryzyko wycieku danych jest minimalne i bardzo mało prawdopodobne. Dane osobowe pacjentów są poza zasięgiem osób niepowołanych do ich przeglądania., zabezpieczone przed kradzieżą i/lub uszkodzeniem.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookie strony CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ VITNESS ANNA CHMIELEWSKA Tomaszowice-Kolonia 117 NIP: 7132947208 nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. Jeśli chcesz zablokować, ograniczyć lub usunąć pliki cookie z tej strony internetowej, użyj swojej przeglądarki internetowej. Zrobisz to poprzez otwarcie menu „Pomoc” i zapoznanie się ze sposobami zmiany preferencji plików cookie.

Google Analytics – pliki cookie umożliwiające działanie funkcji Google Analytics. Jest to oprogramowanie, które służy do zdobycia i analizowania informacji na temat liczby osób odwiedzających stronę, przeglądarek wykorzystywanych do tego celu, skuteczności kampanii marketingowych i czasu wizyt strony internetowej. Informacje te służą wyłącznie do udoskonalenia strony CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ VITNESS ANNA CHMIELEWSKA Tomaszowice-Kolonia 117 NIP: 7132947208

Facebook – pliki cookie umożliwiające działanie funkcji statystyk Facebook. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego skuteczności kampanii marketingowych. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ VITNESS ANNA CHMIELEWSKA Tomaszowice-Kolonia 117 NIP: 7132947208 oraz dopasowaniu reklam na Facebooku.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, smartfonie, tablecie) niniejszej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operatorCENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ VITNESS ANNA CHMIELEWSKA Tomaszowice-Kolonia 117 NIP: 7132947208 . Pliki cookies mogą być także zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane przez współpracujących z operatorem partnerów – Google i Facebook.

Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

na stronie www.annachmielewska.pl

LOGI

Korzystanie z bloga jest powiązane z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się blog. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeśli wyślesz do mnie wiadomość przez formularz kontaktowy – to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w mojej skrzynce e-mailowej w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej, na Twoją wiadomość. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

NEWSLETTER

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w innych celach np. marketingowych i przesyłania informacji handlowych  – będą wykorzystywane jedynie do wysyłania e-maili informacyjnych ze strony CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ VITNESS ANNA CHMIELEWSKA Tomaszowice-Kolonia 117 NIP: 7132947208 .

DOBROWOLNE PODANIE DANYCH

Podanie danych osobowych do celów handlowych i marketingowych jest dobrowolne. W każdej chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, a także ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu skontaktuj się ze mną lub w przypadku newslettera wciśnij odpowiedni link wypisania z listy w przesłanym przeze mnie newsletterze.

Administratorem danych osobowych jest CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ VITNESS ANNA CHMIELEWSKA Tomaszowice-Kolonia 117 NIP: 7132947208